advies & kwaliteit

advies & kwaliteit

De dieetbehandeling start met een intake. Hierbij wordt gekeken naar jouw problemen, wensen en behoeften. Er wordt uitvoerig besproken hoe het eetpatroon eruit ziet en waar de knelpunten liggen.

Meestal worden er ook antropometrisch gegevens afgenomen zoals lengte, gewicht en indien gewenst wordt er gekeken naar lichaamssamenstelling zoals het vetpercentage en de spiermassa. Na afloop van de intake wordt een dieet- of voedingsadvies gegeven.

Tijdens de vervolgconsulten wordt de voortgang van het dieet- of voedingsadvies besproken en indien noodzakelijk bijgesteld. Ook wordt er gekeken naar het verloop van lichaamsgewicht, -samenstelling en eventuele laboratoriumgegevens. Tussen de consulten door is er de mogelijkheid om via e-mail vragen te stellen.

Kwaliteit, opleiding en training

Bij bbb diëtetiek werken we continu aan de kwaliteit van onze zorgverleners en behandelingen. Ben je niet tevreden over een van de diëtisten of heb je tips om onze kwaliteit van handelen te verbeteren? Geef dit dan te kennen door een e-mail te sturen naar info@bbbdietetiek.nl.

kwaliteitsregister paramedici

De bbb diëtisten staan als kwaliteitsgeregistreerd in het Kwailiteitsregister voor Paramedici. Via dit register wordt bijgehouden of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en over actuele kennis en werkervaring beschikt. De geregistreerde paramedicus behoudt deze kwaliteitsregistratie door aan de door de beroepsgroep gestelde eisen te voldoen.

bbb diëtetiek houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voeding en diëtetiek. Zo zijn de diëtisten onder meer aangesloten bij de beroepsvereniging van diëtisten (de NVD).

Directe toegang diëtetiek

Tegenwoordig is de diëtetiek direct toegankelijk. Dit betekent dat een cliënt zonder verwijzing van een arts of specialist naar een diëtist kan gaan met vragen over voeding en diëten. Indien er geen verwijsbrief is, worden tijdens de intake wel een paar extra vragen gesteld om goed de diagnose te kunnen stellen.

CZ en De Friesland verzekerden hebben een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig, om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Onder CZ vallen ook de labels OHRA en Delta Lloyd.

Visie en voeding

De visie van bbb diëtetiek is om met behulp van een zo natuurlijk mogelijke voeding en mentaal bewustzijn eetpatronen te optimaliseren en zo klachten te behandelen, dan wel te voorkomen. De focus ligt hierbij op het aanpassen van gewoontes én tegelijkertijd blijven genieten van eten, zodat het zo prettig en haalbaar mogelijk wordt gemaakt om een dieet te volgen en nieuw gedrag aan te meten. Ook houden we rekening met andere leefstijlfactoren zoals beweeg- en gedragspatronen. bbb diëtetiek gelooft erin dat met een holistische blik en een stapsgewijze aanpak, een gezond en passend eetpatroon kan worden gecreëerd. Bij bbb diëtetiek werken ervaren diëtisten die met behulp van een professioneel plan wensen omtrent voeding kunnen realiseren.